Viljelusvõistlus 2018 lõpukonverents

Lõpukonverents toimus 30. novembril Eesti Maaülikooli aulas (Kreutzwaldi 1, Tartu)

Üritust korraldasid Eesti Taimekasvatuse Instituut, Eesti Maaülikool ja Viljeluspäevad MTÜ

Esinejate ettekanded avanevad ettekande nimele klõpsates.

Ülevaade Eesti taimekasvatushooajast 2018 ja tulevikuplaanidest. Illar Lemetti

Soome viljelusvõistlus SaoKisa 2018 ja analoogilised võistlused mujal maailmas. Annaleena  Ylhäinen

Soome SatoKisa 2018 odra saagikuse võitja ettekanne. Kari Alasaari

Ilm 2018.aastal ning mida ennustavad meile tuleviku  kliimastsenaariumid. Laine Keppart, Triin Saue

Viljelusvõistlus 2018 tulemused. Võitjate autasustamine. Margus Ameerikas, Urmet Hiiekivi

Viljelusvõistlus 2018 agrotehnika kogemused võistluspõldudelt, Peeter Viil

Viljelusvõistlus 2018 saagi kvaliteet, Eili Rajapuu

Viljelusvõistlus 2018 põldude tulukus, Raivo Vettik

Viljeluspõldude mullastik  ja väetamine. Priit Penu, Alar Astover

Maheviljelejana viljelusvõistlusel. Jüri Ilves  (Video)

Miniviljelusvõistluse ülevaade ja käesoleva aasta parim praktika. Evelin Loit ja tudengid

Viljelusvõistluse selle aasta kogemused. Erik Paalman

Viljelusvõistluse kogemuste rakendamine. Raivo Sell

 

Konverents toimus “Teadmussiirde pikaajaline programm taimekasvatuse tegevusvaldkonnas” raames, mida toetas Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond.

MAK_logo