Tutvustus

Viljelusvõistlusest

Viljelusvõistlus on unikaalne taimekasvatuse parimate kogemuste vahetamise vorm, mille eesmärgiks on innustada põllumehi katsetama uusi viljelustehnoloogiaid, sorte ja tooteid. Võistlusel panevad taimekasvatajad proovile oma oskuse planeerida erinevate põllumajandussisendite kasutamist ja põllutöid. Samas ka julguse katsetada midagi uut, et jõuda veelgi efektiivsemate taimekasvatusmeetodite, suuremate saakide ja loodussõbralikemate võtete tasemele. Kui Eesti muldasid ja ilmastikutingimusi peetakse üldjuhul sellisteks, mis Lääne-Euroopaga võrdseid saake ei võimalda, siis just Viljelusvõistluse raames on ehedalt välja tulnud, et meiegi tingimustes on võimalik saavutada ligilähedaselt samaväärseid tulemusi.

Uudised

2021. a võistluspõldude külastused

Eelmisel aastal oli ainsaks viljelusvõistluse saagirekordiks 2,4 t/ha Viljo Siimsalu mahe talirüps Vigalas. Üllatuseks oli aga käesoleval aastal selle rekordsaagi kordamine – 2.4 t/ha sai maherüpsi saagiks Toomas Talinurm Märjamaa vallast. Üheks põhjuseks vast ka see, et põld oli aastaid olnud maheveiste karjamaa ja nüüd siis esimene põllukultuur. Viljelusvõistluse uus rekordsaak – mahe taliraps 3,0 […]

Viljelusvõistlus 2021. a osalejad

2021. a viljelusvõistluse osalejad kategooriate kaupa. Odra kategoorias esitatud 10 võistluspõldu, nisu kategoorias 14 võistluspõldu, rapsi ja rüpsi kategoorias esitatud 13 võistluspõldu. Viljelusvõistlus 2021 odrapõllud: Mark-Hubert Heil Järva PM OÜ talioder ‘KWS Kosmos’ Raido Allsaar Mägede OÜ talioder ‘KWS Meridian’ Vardo Lund Avispeamees OÜ talioder ‘KWS Kosmos’ Vardo Lund Avispeamees OÜ talioder ‘KWS Kosmos’ Margus […]

Viljelusvõistlusele esitati 43 põldu

Viljelusvõistlusel 2021 on kokku 43 põldu. Nendest: talinisu 14 taliraps/rüps 13 (1 talirüps ja 1 mahe talirüps), oder 10 (7 tali- ja 3 suviotra) põldhernes 3 põlduba 1 kaer 1 rukis 1 Võistlust saame teha nisu, rapsi, odra ja hernega. Uba, kaer ja rukis võtame arvestusse ja võrdleme eelmiste aastate tulemustega.  

Kõik uudised