Viljelusvõistlus 2022 esialgsed kokkuvõtted

Viljelusvõistlus 2022 saab hakata esialgseid kokkuvõtteid tegema.
NISU
Nisupõlde oli selle aasta viljelusvõistlusel 11. Nende kõigi keskmiseks saagiks oli suhteliselt kõrge 8,8 t/ha.
Parim saagikus oli Erki Plamuse põllult Vigala kandist sordiga Informer 11,7 t/ha.
See jäi vaid napilt alla senisele viljelusvõistluse nisude rekordile 11,9 t/ha, mis on aastast 2019 Sven-Erik Lohu nimel.
Eesti on olnud aastaid odrakasvatusmaa. Nüüd on tasapisi hakatud nisu poole kalduma ja sellel aastal oli nisu kasvupind juba 184 tuhat hektarit (156 tali- ja 28 suvinisu).
Kui nisude keskmine saagikus oleks tulnud 5,6 t/ha, oleks meil esmakordselt kogutud põldudelt 1 miljon tonni nisu? Kas tuleb täis?
TALIODER
Taliotradega osales 5 viljelejat. Nende põldude kesmine saagikus tuli 9,0 t/ha.
Lõpukonverents toimub 23.november 2022 Jõgeval. Seal juba täpsemad tulemused analoogiliselt eelmistele aastatele – parimad on saagikuse, tulukuse ja kvaliteedi koondsummana.
Põldude saagid aga järgmised:
Keio Karu, Saarevälja OÜ 9,4 t/ha
Margus Klais, Rämsi Agro OÜ 8,4 t/ha
Mart Sardis, GrowLand OÜ 7,9 t/ha
Taniel Eensalu, Mällikvere PÜ 9,7 t/ha
Urmet Kalden, Akkerlac OÜ 9,8 t/ha
Otradest täpsem ülevaade 8.septembri Maalehes.