Viljelusvõistlusele esitati 43 põldu

Viljelusvõistlusel 2021 on kokku 43 põldu.

Nendest:
talinisu 14
taliraps/rüps 13 (1 talirüps ja 1 mahe talirüps),
oder 10 (7 tali- ja 3 suviotra)
põldhernes 3
põlduba 1
kaer 1
rukis 1
Võistlust saame teha nisu, rapsi, odra ja hernega.
Uba, kaer ja rukis võtame arvestusse ja võrdleme eelmiste aastate tulemustega.