Viljelusvõistluse registreerimine on lõppenud!

Sellel aastal oli meil võistlusele regamise tähtajaks 10.juuni. 10. juuni seisuga oli üles antud 43 põldu.
Nendest:
16 taliraps, -rüps
13 talinisu
4 talioder
1 tritikale
2 talirukis
1 suviraps
5 suvioder
1 hernes

Täiendavalt võtame omale 10 päeva aega nimekirja täpsustamiseks ja paneme 20.juuniga nimekirja lukku. Ehk anname pärast seda kohtunikele põllud omavahel ära jagada kuni juuni lõpuni. Juulikuus saab siis juba põlde vaatamas käia.

Lisaks on tänaseks ka 3 võistlejat andnud teada oma soovist 5 aastasel võistlusel osaleda. Eelmisel aastal seda lubasime, kuid ei kuulutanud seda välja nüüd kevadel. Küsin üle täiendavalt kõigilt eelmise aasta võistlejatelt, et kui tõesti on veel soovijaid, siis teeme eraldi nimekirja nendest, kelle sama põllu 5 aasta tulukused kokku lööme.