Viljelusvõistlus 2020 läheneb: paras aeg põlde valida

Kui kevad midagi hullu ei korralda, võiks juba praegu põldudele, millega tänavu viljelusvõistlusele tulla, silma peale panna.

Kui praegune seis veel kaheks kuuks püsima jääks, võiks 16. võistlusaastal, oodata sama suurt osavõttu nagu mullu ehk 60–70 põldu. Lumevaene talv lubab hetkeseisu hästi hinnata ja nii võiks põllud juba praegu välja vaadata.

Oleme kuulnud märkusi, et tulukus, mille arvutamise metoodika põhineb keskmistel sisendite sisseostu ja vilja väljamüügi hindadel, ei anna kasvatajale adekvaatset tagasisidet, niisiis otsime võimalusi tulukuse arvutamiseks konkreetsemate andmete põhjal. Ka on oluline täpsemalt välja tuua kvaliteedi ja tulukuse side, mis eeldab analüüsijatelt suuremat koostööd.

Analüüsijad saavad oma tööd kvaliteetselt teha siis, kui saavad vajalikud andmed õigeaegselt. Plaanis on teha koostööd e-agronoomiga, sest seal on kõik andmed põldude ja tööde kohta ühte moodi sisestatavad.

Probleemiks on kohtunike vähesus – need agronoomid või nõustajad, kes tunnevad, et oskaks ja tahaks viljelusvõistluste põldudel kohtunikuks käia, on oodatud.

Lii Sammler, Maaleht