Viljelusvõistlus

Viljelusvõistlus on taas käima läinud

viljelusvoistlus-2016Mai algul kuulutasid Maaleht, Baltic Agro, Scandagra, Oilseeds, Tartu Mill ja Maamajanduse Nõuandeteenistus välja tänavuse, järjekorras 12. viljelusvõistluse. Ürituse eesmärk on leida eeskujusid, ideid ja kogemusi, kuidas suurendada teravilja- ja rapsikasvatuse kasumlikkust Eestis.

Järjekorras juba kaheteistkümnendal võistlusel saab panna proovile oma teadmised ja oskused nii teraviljade kui õlikultuuride saagikuse ja tulukuse kategoorias. Selleks, et osaleda, tuleb viljakasvatajal registreerida võistlusele põld, millel ta kasvatab rapsi või teravilja ja mille pindala on vähemalt 10 ha. Osaleda võib ka mitme erineva kultuuriga, sel juhul tuleb kõik võistluspõllud registreerida eraldi.

Kasvuperioodi lõpuks tuleb deklareerige võistluspõllul tehtud kulutused. Erapooletud eksperdid tutvuvad võistlusele esitatud põldudega ja nendel rakendatud agrotehniliste võtetega juulis ning osalevad hiljem ka saagikuse ja kvaliteedi määramisel. Aasta lõpul toimuval seminaril arutatakse tulemusi ja kogemusi.

  • Viljelusvõistlusest võivad osa võtta viljakasvatajad põllu suurusega alates 10 hektarist.
  • Iga võistleja võib esitada igast kultuurist ühe põllu.
  • Esitada võib nii teravilja-, rapsi-, rüpsi- kui oa- ja hernepõlde.
  • Kultuur läheb võistlusse, kui esitatud on vähemalt kolm põldu.
  • Koristusperioodil mõõdavad kohtunikud saagi ja saadavad andmed laborisse analüüsimiseks.
  • Võitjad selgitatakse saagikuse, tulukuse ja kvaliteedi osas. Lõpptulemuse annab kõigi kolme alajaotuse tulemuste summa.
  • Tulemustest ja kogemustest räägitakse lõpukonverentsil, mis toimub 17. novembril Raplamaal.